Lang
MENU

Kết quả tìm kiếm với từ khóa ""


Thay mặt kính Galaxy S20 Ultra
Thay mặt kính Galaxy S20 Ultra

1.100.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S20
Thay mặt kính Galaxy S20

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi K40
Thay màn hình Xiaomi Redmi K40

2300k(CC)/2950(Xịn)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11-4G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11-4G

1800k(CC)/2400k(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10T
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10T

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10C
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10C

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme X2
Thay màn hình Oppo Realme X2

2.500.000 ₫

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme Narzo 50A
Thay màn hình Oppo Realme Narzo 50A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme Narzo 30A
Thay màn hình Oppo Realme Narzo 30A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno Z
Thay màn hình Oppo Reno Z

1500(CC)/2300(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 7
Thay màn hình Oppo Reno 7

2.600.000 ₫

2.700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 6Z
Thay màn hình Oppo Reno 6Z

2.500.000 ₫

2.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo A55
Thay màn hình Oppo A55

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Nokia 5.4
Thay màn hình Nokia 5.4

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Nokia C30
Thay màn hình Nokia C30

750k/1100(Zin)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Nokia C20
Thay màn hình Nokia C20

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10T
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10T

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10C
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10C

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10A
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme X2
Thay mặt kính Oppo Realme X2

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 50A
Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 50A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 30A
Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 30A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno Z
Thay mặt kính Oppo Reno Z

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 7
Thay mặt kính Oppo Reno 7

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 6Z
Thay mặt kính Oppo Reno 6Z

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A55
Thay mặt kính Oppo A55

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 5.4
Thay mặt kính Nokia 5.4

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C30
Thay mặt kính Nokia C30

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C20
Thay mặt kính Nokia C20

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy Tab A
Thay màn hình SamSung Galaxy Tab A

950.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy M32
Thay màn hình SamSung Galaxy M32

1.600.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy M22
Thay màn hình SamSung Galaxy M22

1.400.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy A23
Thay màn hình SamSung Galaxy A23

900k(N)

1.100.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy A13
Thay màn hình SamSung Galaxy A13

900k(N)/1300k(Xịn)

1.400.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 4
Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 4

2700k(Màn nhỏ)/12800(Màn to)

2900k/12900k

Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 3
Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 3

3100k(Màn nhỏ)/12.800k(Màn to)

3300k/12.900k

Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 2
Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 2

12.000.000 ₫

12.500.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy Z Flip 3
Thay màn hình SamSung Galaxy Z Flip 3

7.900.000 ₫

8.100.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy S20 FE
Thay màn hình SamSung Galaxy S20 FE

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab S8 Plus
Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab S8 Plus

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab A
Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab A

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy M32
Thay mặt kính SamSung Galaxy M32

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy A23
Thay mặt kính SamSung Galaxy A23

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy A13
Thay mặt kính SamSung Galaxy A13

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 4
Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 4

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 3
Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 3

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 2
Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 2

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy S20 FE
Thay mặt kính SamSung Galaxy S20 FE

2.200.000 ₫

2.300.000 ₫

Thay màn hình Apple Watch Series 5
Thay màn hình Apple Watch Series 5

2.900(40)/3.300(44)

350.000 ₫

Thay màn hình Apple Watch Series 6
Thay màn hình Apple Watch Series 6

2.800(40)/3.200(44)

3.300.000 ₫

Thay màn hình iPad Pro 11(2021)
Thay màn hình iPad Pro 11(2021)

6.300.000 ₫

6.500.000 ₫

Thay màn hình iPad Pro 11 (2020)
Thay màn hình iPad Pro 11 (2020)

4.800.000 ₫

5.100.000 ₫

Thay màn hình iPad Mini 6
Thay màn hình iPad Mini 6

1200k(Kính)/2300k(CƯ)

Thay màn hình Iphone 14 Pro Max
Thay màn hình Iphone 14 Pro Max

9.200.000 ₫

9.500.000 ₫

Thay màn hình Iphone 13 Mini
Thay màn hình Iphone 13 Mini

3.300.000 ₫

3.500.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series SE
Thay mặt kính Apple Watch Series SE

700k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 8
Thay mặt kính Apple Watch Series 8

1.800.000 ₫

1.900.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 7
Thay mặt kính Apple Watch Series 7

950.000 ₫

1.100.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 6
Thay mặt kính Apple Watch Series 6

750k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 5
Thay mặt kính Apple Watch Series 5

750k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 4
Thay mặt kính Apple Watch Series 4

650k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 3
Thay mặt kính Apple Watch Series 3

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 2
Thay mặt kính Apple Watch Series 2

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 1
Thay mặt kính Apple Watch Series 1

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11(2021)
Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11(2021)

1500k(Kính)/1900k(CƯ)

2.100.000 ₫

Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2020)
Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2020)

1300k(Kính)/1800k(CƯ)

1.900.000 ₫

Thay mặt kính iPad Mini 6
Thay mặt kính iPad Mini 6

1200k(Kính)/2300k(CƯ)

Thay mặt kính Iphone 14 Pro Max
Thay mặt kính Iphone 14 Pro Max

2.800.000 ₫

2.500.000 ₫

Thay mặt kính Iphone 13 Mini
Thay mặt kính Iphone 13 Mini

1200k(Kính)/1600k(CƯ)

2.100.000 ₫

Thay lưng iphone 13 pro max
Thay lưng iphone 13 pro max

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay lưng iphone 13 pro
Thay lưng iphone 13 pro

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay lưng iphone 13
Thay lưng iphone 13

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay lưng iphone 13 mini
Thay lưng iphone 13 mini

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay lưng iphone 12 pro max
Thay lưng iphone 12 pro max

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay lưng iphone 12 pro
Thay lưng iphone 12 pro

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay lưng iphone 12
Thay lưng iphone 12

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay lưng iphone 12 Mini
Thay lưng iphone 12 Mini

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 6
Thay màn hình Oppo Reno 6

1100(LK)/2550(Zin)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 3i
Thay màn hình Oppo Realme 3i

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C22
Thay màn hình Oppo Realme C22

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9T
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9T

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 6
Thay màn hình Xiaomi Mi 6

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10

1200k(CC)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Pro
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Pro

1.300.000 ₫

1.400.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Lite

1.300.000 ₫

1.400.000 ₫

Thay màn hình Huawei Mate 30
Thay màn hình Huawei Mate 30

4.100.000 ₫

4.300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 6
Thay mặt kính Oppo Reno 6

450.000 ₫

550.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 3i
Thay mặt kính Oppo Realme 3i

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C22
Thay mặt kính Oppo Realme C22

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9A
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9T
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9T

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Pro

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Lite

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Mate 30
Thay mặt kính Huawei Mate 30

1.250.000 ₫

1.350.000 ₫

Thay màn hình Galaxy C9
Thay màn hình Galaxy C9

1200k(CC)/1900k(Xịn)

Thay màn hình Galaxy A03
Thay màn hình Galaxy A03

900k(N)/1100k(Xịn)

Thay màn hình Galaxy A03S
Thay màn hình Galaxy A03S

550k(LK)/900k(N)/1100k(Xịn)

Thay màn hình Galaxy M62
Thay màn hình Galaxy M62

2.100.000 ₫

2.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A7 2020
Thay màn hình Galaxy Tab A7 2020

1.600.000 ₫

1.800.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab S6 Lite
Thay màn hình Galaxy Tab S6 Lite

1.900.000 ₫

2.100.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A53-5G
Thay mặt kính Galaxy A53-5G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A73-5G
Thay mặt kính Galaxy A73-5G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M62
Thay mặt kính Galaxy M62

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A7 2020
Thay mặt kính Galaxy Tab A7 2020

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab S6 Lite
Thay mặt kính Galaxy Tab S6 Lite

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab S8 5G
Thay mặt kính Galaxy Tab S8 5G

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay pin Iphone 13 Pro Max
Thay pin Iphone 13 Pro Max

850.000 ₫

950.000 ₫

Thay pin Iphone 13 Pro
Thay pin Iphone 13 Pro

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay pin Iphone 13
Thay pin Iphone 13

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay pin Iphone 12 Pro Max
Thay pin Iphone 12 Pro Max

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin Iphone 12 Pro
Thay pin Iphone 12 Pro

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin Iphone 12
Thay pin Iphone 12

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay pin Iphone 12 Mini
Thay pin Iphone 12 Mini

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình iphone 13 Pro max
Thay màn hình iphone 13 Pro max

8.500.000 ₫

8.600.000 ₫

Thay màn hình iphone 13 pro
Thay màn hình iphone 13 pro

6.800.000 ₫

7.100.000 ₫

Thay màn hình iphone 13
Thay màn hình iphone 13

4.500.000 ₫

4.800.000 ₫

Thay mặt kính iphone 13 Pro max
Thay mặt kính iphone 13 Pro max

1.800.000 ₫

1.900.000 ₫

Thay mặt kính iphone 13 pro
Thay mặt kính iphone 13 pro

1500k(Kính)/1900k(CƯ)

2100k

Thay mặt kính iphone 13
Thay mặt kính iphone 13

1300k(KÍnh)/1800k(CƯ)

2200k

Thay màn hình Huawei P9 Lite
Thay màn hình Huawei P9 Lite

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Huawei P9 Plus
Thay màn hình Huawei P9 Plus

1.050.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay màn hình Huawei P9
Thay màn hình Huawei P9

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 10 Lite
Thay màn hình Huawei Honor 10 Lite

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Lite
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Lite

1.900.000 ₫

2.100.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-4G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-4G

2.500.000 ₫

2.600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-5G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-5G

900.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4G

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2 Pro

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2

950.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 3
Thay màn hình Xiaomi Mi 3

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4 Prime
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4 Prime

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X
Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 3S
Thay màn hình Xiaomi Redmi 3S

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi S2
Thay màn hình Xiaomi Redmi S2

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C21
Thay màn hình Oppo Realme C21

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C20
Thay màn hình Oppo Realme C20

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 8 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 8 Pro

900k(LK)/2500k(Xịn)

1.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 8
Thay màn hình Oppo Realme 8

900k(LK)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 7 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 7 Pro

1.250.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 7
Thay màn hình Oppo Realme 7

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 6
Thay màn hình Oppo Realme 6

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 5i
Thay màn hình Oppo Realme 5i

650.000 ₫

7.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo A74
Thay màn hình Oppo A74

1300k(CC)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo A54
Thay màn hình Oppo A54

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A(2016)
Thay màn hình Galaxy Tab A(2016)

950.000 ₫

1.100.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A 10.1
Thay màn hình Galaxy Tab A 10.1

1.350.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy M51
Thay màn hình Galaxy M51

950k(CC)/1900k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy M31
Thay màn hình Galaxy M31

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình Galaxy M11
Thay màn hình Galaxy M11

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A90-5G
Thay màn hình Galaxy A90-5G

1800k(CC)/2850(Xịn)

2.950.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A72
Thay màn hình Galaxy A72

1200k(CC)/2200(Xịn)

2.300.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A52
Thay màn hình Galaxy A52

1250k(CC)/2100k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A42
Thay màn hình Galaxy A42

1.800.000 ₫

1.900.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A32-5G
Thay màn hình Galaxy A32-5G

850k(N)/1400k(Xịn)

1.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A32-4G
Thay màn hình Galaxy A32-4G

950k(CC)/1650k(Xịn)

1.850.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A12
Thay màn hình Galaxy A12

900k(N)/1200k(Xịn)

1250k

Thay màn hình Galaxy A02s
Thay màn hình Galaxy A02s

900k(N)/1100k(Xịn)

120.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra 5G
Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra 5G

4.800.000 ₫

5.100.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra
Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra

4.850.000 ₫

5.100.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S10-5G
Thay màn hình Galaxy S10-5G

4.850.000 ₫

4.950.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P9 Lite
Thay mặt kính Huawei P9 Lite

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P9 Plus
Thay mặt kính Huawei P9 Plus

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P9
Thay mặt kính Huawei P9

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 10 Lite
Thay mặt kính Huawei Honor 10 Lite

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4G
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4G

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Mix 2
Thay mặt kính Xiaomi Mi Mix 2

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 6
Thay mặt kính Xiaomi Mi 6

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 3
Thay mặt kính Xiaomi Mi 3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4 Prime
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4 Prime

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4A
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3X
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3X

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3S
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3S

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi S2
Thay mặt kính Xiaomi Redmi S2

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C21
Thay mặt kính Oppo Realme C21

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C20
Thay mặt kính Oppo Realme C20

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 8 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 8 Pro

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 8
Thay mặt kính Oppo Realme 8

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 7 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 7 Pro

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 7
Thay mặt kính Oppo Realme 7

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 6
Thay mặt kính Oppo Realme 6

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 5i
Thay mặt kính Oppo Realme 5i

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A74
Thay mặt kính Oppo A74

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A54
Thay mặt kính Oppo A54

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.5
Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.5

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A(2016)
Thay mặt kính Galaxy Tab A(2016)

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.1
Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.1

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M51
Thay mặt kính Galaxy M51

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M31
Thay mặt kính Galaxy M31

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M11
Thay mặt kính Galaxy M11

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A90-5G
Thay mặt kính Galaxy A90-5G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A72
Thay mặt kính Galaxy A72

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A52
Thay mặt kính Galaxy A52

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A42
Thay mặt kính Galaxy A42

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A32-5G
Thay mặt kính Galaxy A32-5G

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A32-4G
Thay mặt kính Galaxy A32-4G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A12
Thay mặt kính Galaxy A12

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A02S
Thay mặt kính Galaxy A02S

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S10-5G
Thay mặt kính Galaxy S10-5G

850.000 ₫

950.000 ₫

Thay pin iPad Pro 11 (2018)
Thay pin iPad Pro 11 (2018)

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay pin iPad Pro 10.5
Thay pin iPad Pro 10.5

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay pin iPad Pro 9.7
Thay pin iPad Pro 9.7

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin iPad Gen 8
Thay pin iPad Gen 8

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin iPad Gen 7
Thay pin iPad Gen 7

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay pin iPad Gen 6
Thay pin iPad Gen 6

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Gen 5
Thay pin iPad Gen 5

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Air 3
Thay pin iPad Air 3

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay pin iPad Air 2
Thay pin iPad Air 2

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay pin iPad Air 1
Thay pin iPad Air 1

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 5
Thay pin iPad Mini 5

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 4
Thay pin iPad Mini 4

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 3
Thay pin iPad Mini 3

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 2
Thay pin iPad Mini 2

350.000 ₫

450.000 ₫

Thay pin iPad Mini 1
Thay pin iPad Mini 1

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 4
Thay pin iPad 4

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 3
Thay pin iPad 3

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 2
Thay pin iPad 2

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 1
Thay pin iPad 1

300.000 ₫

Thay màn hình iPad Air 4
Thay màn hình iPad Air 4

3.800.000 ₫

3.900.000 ₫

Thay mặt kính/kính cảm ứng iPad Air 4
Thay mặt kính/kính cảm ứng iPad Air 4

1100k/(Kính)1500k(CƯ)

1.600.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max M2
Thay màn hình Zenfone Max M2

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max Pro M2
Thay màn hình Zenfone Max Pro M2

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max Plus M1
Thay màn hình Zenfone Max Plus M1

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max Pro M1
Thay màn hình Zenfone Max Pro M1

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Zenfone 4 Max
Thay màn hình Zenfone 4 Max

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình LG V50
Thay màn hình LG V50

1.950.000 ₫

2.100.000 ₫

Thay màn hình LG V30
Thay màn hình LG V30

2.100.000 ₫

2.200.000 ₫

Thay màn hình LG V10 Dual
Thay màn hình LG V10 Dual

1.600.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình LG V10
Thay màn hình LG V10

1.600.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình LG G8X
Thay màn hình LG G8X

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình LG G8
Thay màn hình LG G8

250.000 ₫

2.600.000 ₫

Thay màn hình LG G7
Thay màn hình LG G7

1.350.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình LG G5
Thay màn hình LG G5

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình LG E975
Thay màn hình LG E975

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G Pro Lite
Thay màn hình LG Optimus G Pro Lite

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G Pro
Thay màn hình LG Optimus G Pro

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G
Thay màn hình LG Optimus G

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G4c
Thay màn hình LG Optimus G4c

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G4
Thay màn hình LG Optimus G4

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình LG Google Nexus 5
Thay màn hình LG Google Nexus 5

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình LG Google Nexus 4
Thay màn hình LG Google Nexus 4

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Nokia 7.2
Thay màn hình Nokia 7.2

850k(CC)/1250k(Xịn)

1.300.000 ₫

Thay màn hình Nokia 7.1 Plus
Thay màn hình Nokia 7.1 Plus

800k(CC)/1250k(Xịn)

1.300.000 ₫

Thay màn hình Nokia 8.1 Plus
Thay màn hình Nokia 8.1 Plus

800.000 ₫

950.000 ₫

Thay màn hình Nokia 5.3
Thay màn hình Nokia 5.3

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Nokia 2.3
Thay màn hình Nokia 2.3

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Nokia 2.2
Thay màn hình Nokia 2.2

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Nokia 2.1
Thay màn hình Nokia 2.1

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC 10 Evo
Thay màn hình HTC 10 Evo

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình HTC One M10
Thay màn hình HTC One M10

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình HTC One M9S
Thay màn hình HTC One M9S

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One M9
Thay màn hình HTC One M9

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One A10
Thay màn hình HTC One A10

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One E9 Dual
Thay màn hình HTC One E9 Dual

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One E8
Thay màn hình HTC One E8

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC Butterfly X920d
Thay màn hình HTC Butterfly X920d

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình HTC One Max
Thay màn hình HTC One Max

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max Pro M2
Thay mặt kính Zenfone Max Pro M2

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max M2
Thay mặt kính Zenfone Max M2

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max Plus M1
Thay mặt kính Zenfone Max Plus M1

300.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max Pro M1
Thay mặt kính Zenfone Max Pro M1

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính  Zenfone 4 Max
Thay mặt kính Zenfone 4 Max

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính LG Q8
Thay mặt kính LG Q8

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay mặt kính LG Stylus 3
Thay mặt kính LG Stylus 3

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính LG V50
Thay mặt kính LG V50

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính LG V30
Thay mặt kính LG V30

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính LG V10 Dual
Thay mặt kính LG V10 Dual

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính LG V10
Thay mặt kính LG V10

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính LG G8X
Thay mặt kính LG G8X

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính LG G8
Thay mặt kính LG G8

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính LG G7
Thay mặt kính LG G7

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính LG G5
Thay mặt kính LG G5

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính LG E975
Thay mặt kính LG E975

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G Pro Lite
Thay mặt kính LG Optimus G Pro Lite

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G Pro
Thay mặt kính LG Optimus G Pro

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G
Thay mặt kính LG Optimus G

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G4c
Thay mặt kính LG Optimus G4c

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G4
Thay mặt kính LG Optimus G4

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Google Nexus 5
Thay mặt kính LG Google Nexus 5

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính LG Google Nexus 4
Thay mặt kính LG Google Nexus 4

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính LG X Cam
Thay mặt kính LG X Cam

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 7.1 Plus
Thay mặt kính Nokia 7.1 Plus

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 8.1 Plus
Thay mặt kính Nokia 8.1 Plus

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 5.3
Thay mặt kính Nokia 5.3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 2.3
Thay mặt kính Nokia 2.3

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 2.2
Thay mặt kính Nokia 2.2

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 2.1
Thay mặt kính Nokia 2.1

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C2
Thay mặt kính Nokia C2

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC 10 Evo
Thay mặt kính HTC 10 Evo

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính HTC One M10
Thay mặt kính HTC One M10

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính HTC One M9S
Thay mặt kính HTC One M9S

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One M9
Thay mặt kính HTC One M9

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One A10
Thay mặt kính HTC One A10

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One E9 Dual
Thay mặt kính HTC One E9 Dual

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One E8
Thay mặt kính HTC One E8

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC Butterfly X920d
Thay mặt kính HTC Butterfly X920d

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính HTC One Max
Thay mặt kính HTC One Max

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2018)
Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2018)

1300k(Kính)/1800(CƯ)

2.200.000 ₫

Thay măt kính/kính cảm ứng iPad Mini 5
Thay măt kính/kính cảm ứng iPad Mini 5

700k(Kính)/850k(CƯ)

1.100.000 ₫

Thay măt kính Iphone 12 Pro Max
Thay măt kính Iphone 12 Pro Max

950k(CC)/1800k(Xịn)

1.900.000 ₫

Thay măt kính Iphone 12 Pro
Thay măt kính Iphone 12 Pro

850k(Kính)/1500k(CƯ)

1600k

Thay măt kính Iphone 12
Thay măt kính Iphone 12

850k(Kính)/1300k(CƯ)

1500k

Thay măt kính Iphone 12 Mini
Thay măt kính Iphone 12 Mini

850k(Kính)/1300k(CƯ)

1500k

Thay pin iphone Xs
Thay pin iphone Xs

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iphone Xr
Thay pin iphone Xr

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12 Pro
Thay màn hình Iphone 12 Pro

3.300.000 ₫

3.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo A5s
Thay màn hình Oppo A5s

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Oppo F1s
Thay màn hình Oppo F1s

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo A3s
Thay màn hình Oppo A3s

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12 Pro Max
Thay màn hình Iphone 12 Pro Max

6.300.000 ₫

6.500.000 ₫

Thay màn hình Redmi 4A
Thay màn hình Redmi 4A

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình iPad Mini 5
Thay màn hình iPad Mini 5

2500(CC)2900(Xịn)

3.100.000 ₫

Thay màn hình iPad Pro 11 (2018)
Thay màn hình iPad Pro 11 (2018)

4.800.000 ₫

5.200.000 ₫

Thay màn hình iPad Gen 8
Thay màn hình iPad Gen 8

3.800.000 ₫

3.900.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12
Thay màn hình Iphone 12

3.200.000 ₫

3.300.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12 Mini
Thay màn hình Iphone 12 Mini

3.300.000 ₫

3.400.000 ₫

Thay màn hình Oppo R15 Pro
Thay màn hình Oppo R15 Pro

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo F1 Plus
Thay màn hình Oppo F1 Plus

650k(CC)/1100k(Zin)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 5
Thay màn hình Oppo Realme 5

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Oppo R15
Thay màn hình Oppo R15

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 2
Thay màn hình Oppo Reno 2

950(LK)/1950k(Xịn)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Oppo A3
Thay màn hình Oppo A3

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo F7 Youth
Thay màn hình Oppo F7 Youth

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo F5 Youth
Thay màn hình Oppo F5 Youth

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Oppo A92
Thay màn hình Oppo A92

900.000 ₫

950.000 ₫

Thay màn hình Oppo F3
Thay màn hình Oppo F3

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo F7 Pro
Thay màn hình Oppo F7 Pro

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo F9 Pro
Thay màn hình Oppo F9 Pro

900.000 ₫

950.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 2F
Thay màn hình Oppo Reno 2F

1350k(CC)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo A52
Thay màn hình Oppo A52

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 5
Thay màn hình Oppo Reno 5

1100k(LK)/2550k(Zin)

2.900.000 ₫

Thay màn hình Oppo A5-2020
Thay màn hình Oppo A5-2020

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo A91
Thay màn hình Oppo A91

1300k(CC)2100k(Xịn)

2.400.000 ₫

Thay màn hình Oppo A31-2020
Thay màn hình Oppo A31-2020

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Oppo A53-2020
Thay màn hình Oppo A53-2020

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Oppo A93-2020
Thay màn hình Oppo A93-2020

2.700.000 ₫

2.800.000 ₫

Thay màn hình Oppo A73-2020
Thay màn hình Oppo A73-2020

1450k(CC)/2550k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno
Thay màn hình Oppo Reno

1.750.000 ₫

1.850.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 4 Pro
Thay màn hình Oppo Reno 4 Pro

2.500.000 ₫

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 3 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 3 Pro

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 3
Thay màn hình Oppo Reno 3

650k(LK)1100k(CC)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 4
Thay màn hình Oppo Reno 4

1800k(LK)/2550(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 2 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 2 Pro

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 3
Thay màn hình Oppo Realme 3

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 6i
Thay màn hình Oppo Realme 6i

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 5s
Thay màn hình Oppo Realme 5s

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 5 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 5 Pro

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 6 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 6 Pro

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C1
Thay màn hình Oppo Realme C1

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C2
Thay màn hình Oppo Realme C2

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C3
Thay màn hình Oppo Realme C3

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C11
Thay màn hình Oppo Realme C11

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C15
Thay màn hình Oppo Realme C15

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 5s
Thay mặt kính Oppo Realme 5s

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo F7 Youth
Thay mặt kính Oppo F7 Youth

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo R15
Thay mặt kính Oppo R15

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo R17
Thay mặt kính Oppo R17

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo R15 Pro
Thay mặt kính Oppo R15 Pro

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo F9 Pro
Thay mặt kính Oppo F9 Pro

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo F7 Pro
Thay mặt kính Oppo F7 Pro

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo F5 Youth
Thay mặt kính Oppo F5 Youth

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A3S
Thay mặt kính Oppo A3S

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A3
Thay mặt kính Oppo A3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A5S
Thay mặt kính Oppo A5S

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A5-2020
Thay mặt kính Oppo A5-2020

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A31-2020
Thay mặt kính Oppo A31-2020

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A71
Thay mặt kính Oppo A71

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A53-2020
Thay mặt kính Oppo A53-2020

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A52
Thay mặt kính Oppo A52

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A92
Thay mặt kính Oppo A92

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A91
Thay mặt kính Oppo A91

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A93-2020
Thay mặt kính Oppo A93-2020

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 2F
Thay mặt kính Oppo Reno 2F

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 3
Thay mặt kính Oppo Reno 3

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 4
Thay mặt kính Oppo Reno 4

450.000 ₫

5.000.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 4 Pro
Thay mặt kính Oppo Reno 4 Pro

850.000 ₫

950.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 5
Thay mặt kính Oppo Reno 5

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 2 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 2 Pro

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 3
Thay mặt kính Oppo Realme 3

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 3 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 3 Pro

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 5
Thay mặt kính Oppo Realme 5

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 5 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 5 Pro

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 6i
Thay mặt kính Oppo Realme 6i

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 6 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 6 Pro

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C1
Thay mặt kính Oppo Realme C1

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C2
Thay mặt kính Oppo Realme C2

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C3
Thay mặt kính Oppo Realme C3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C11
Thay mặt kính Oppo Realme C11

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C15
Thay mặt kính Oppo Realme C15

300.000 ₫

300.000 ₫

Thay màn hình Huawei P30 Lite
Thay màn hình Huawei P30 Lite

950.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình Huawei P30 Pro
Thay màn hình Huawei P30 Pro

4.500.000 ₫

4.600.000 ₫

Thay màn hình Huawei P30
Thay màn hình Huawei P30

2.050.000 ₫

2.150.000 ₫

Thay màn hình Huawei Mate 30 Pro
Thay màn hình Huawei Mate 30 Pro

6.400.000 ₫

6.500.000 ₫

Thay màn hình Huawei Mate 20
Thay màn hình Huawei Mate 20

1.600.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình Huawei P20 Pro
Thay màn hình Huawei P20 Pro

1.450.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình Huawei P20
Thay màn hình Huawei P20

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Huawei P10 Lite
Thay màn hình Huawei P10 Lite

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Huawei P10 Plus
Thay màn hình Huawei P10 Plus

1.800.000 ₫

2.100.000 ₫

Thay màn hình Huawei Y9 Prime
Thay màn hình Huawei Y9 Prime

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Huawei Y7 Pro(Y7-2019)
Thay màn hình Huawei Y7 Pro(Y7-2019)

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Huawei Y3-2017
Thay màn hình Huawei Y3-2017

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 20 Lite
Thay màn hình Huawei Honor 20 Lite

950.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 10
Thay màn hình Huawei Honor 10

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 9 Lite
Thay màn hình Huawei Honor 9 Lite

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 8C
Thay màn hình Huawei Honor 8C

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 8A
Thay màn hình Huawei Honor 8A

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 8
Thay màn hình Huawei Honor 8

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 7X
Thay màn hình Huawei Honor 7X

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 7C
Thay màn hình Huawei Honor 7C

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P20
Thay mặt kính Huawei P20

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P30 Lite
Thay mặt kính Huawei P30 Lite

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P30 Pro
Thay mặt kính Huawei P30 Pro

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Mate 30 Pro
Thay mặt kính Huawei Mate 30 Pro

1.650.000 ₫

1.800.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P10 Lite
Thay mặt kính Huawei P10 Lite

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Mate 20
Thay mặt kính Huawei Mate 20

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P20 Pro
Thay mặt kính Huawei P20 Pro

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Y9 Prime
Thay mặt kính Huawei Y9 Prime

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 20 Lite
Thay mặt kính Huawei Honor 20 Lite

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 10
Thay mặt kính Huawei Honor 10

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 9 Lite
Thay mặt kính Huawei Honor 9 Lite

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 8C
Thay mặt kính Huawei Honor 8C

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 8A
Thay mặt kính Huawei Honor 8A

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 8
Thay mặt kính Huawei Honor 8

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi K20
Thay màn hình Xiaomi Redmi K20

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9 Pro

900.000 ₫

950.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 Pro

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7 Pro

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 6 Pro

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 6
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 6

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 3
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 3

950.000 ₫

1.100.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9C
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9C

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 8A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 8A

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 8
Thay màn hình Xiaomi Redmi 8

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5 Plus
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5 Plus

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 5S Plus
Thay màn hình Xiaomi Mi 5S Plus

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 9SE
Thay màn hình Xiaomi Mi 9SE

1700k(CC)/2100k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 8SE
Thay màn hình Xiaomi Mi 8SE

1100k(LK)/1800k(Xịn)

1.900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 9
Thay màn hình Xiaomi Mi 9

1300k(CC)/2400k(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 8
Thay màn hình Xiaomi Mi 8

1050k(LK)/1650k(CC)

1.700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 8 Pro
Thay màn hình Xiaomi Mi 8 Pro

1500k(CC)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 7A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 7A

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 7
Thay màn hình Xiaomi Redmi 7

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6X
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6X

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 6 Pro
Thay màn hình Xiaomi Mi 6 Pro

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 5 Plus
Thay màn hình Xiaomi Mi 5 Plus

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 5
Thay màn hình Xiaomi Mi 5

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi A2 Lite
Thay màn hình Xiaomi Mi A2 Lite

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi A2
Thay màn hình Xiaomi Mi A2

900.000 ₫

950.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi K20
Thay mặt kính Xiaomi Redmi K20

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 8
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 8

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 7
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 7

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 6
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 6

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 3
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 3

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9C
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9C

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5 Plus
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5 Plus

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5A
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 5S Plus
Thay mặt kính Xiaomi Mi 5S Plus

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 9SE
Thay mặt kính Xiaomi Mi 9SE

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 8SE
Thay mặt kính Xiaomi Mi 8SE

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 9
Thay mặt kính Xiaomi Mi 9

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 8
Thay mặt kính Xiaomi Mi 8

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 8 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Mi 8 Pro

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 6X
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 6X

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 6 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Mi 6 Pro

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 5 Plus
Thay mặt kính Xiaomi Mi 5 Plus

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 5
Thay mặt kính Xiaomi Mi 5

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi A2 Lite
Thay mặt kính Xiaomi Mi A2 Lite

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A8 8.0(2019)
Thay màn hình Galaxy Tab A8 8.0(2019)

900.000 ₫

950.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A6 10.1(A6-2016)
Thay màn hình Galaxy Tab A6 10.1(A6-2016)

2.100.000 ₫

2.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A6 10.1
Thay màn hình Galaxy Tab A6 10.1

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab 4 10.1
Thay màn hình Galaxy Tab 4 10.1

1.100.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab 3V
Thay màn hình Galaxy Tab 3V

650.000 ₫

800.000 ₫