Lang
MENU

Kết quả tìm kiếm với từ khóa ""


Thay mặt kính Galaxy S23 Ultra
Thay mặt kính Galaxy S23 Ultra

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S23 Plus
Thay mặt kính Galaxy S23 Plus

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S23
Thay mặt kính Galaxy S23

900.000 ₫

1.100.000 ₫

Thay màn hình Huawei Nova 5T
Thay màn hình Huawei Nova 5T

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Pad 5
Thay màn hình Xiaomi Pad 5

1.650.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 13 5G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 13 5G

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12 Pro-4G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12 Pro-4G

1100k(CC)/2200(Xịn)

2.300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12R
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12R

700k(LK)/1100k(CC)/2200(Xịn)

2.300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12S
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12S

700k(LK)/1100k(CC)/2200(Xịn)

2.300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12

650k(LK)/1200k(CC)/2350(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11E
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11E

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11R
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11R

1100(CC)2100k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11S
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11S

1100(CC)2100k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Poco F3
Thay màn hình Xiaomi Poco F3

1200k(CC)/2300k(Xịn)

2.400.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Poco M3
Thay màn hình Xiaomi Poco M3

500.000 ₫

550.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Poco C40
Thay màn hình Xiaomi Poco C40

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi CC9 Pro
Thay màn hình Xiaomi Mi CC9 Pro

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi CC9
Thay màn hình Xiaomi Mi CC9

650k(LK)/1900k(Xịn)

2.000.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 12C
Thay màn hình Xiaomi Redmi 12C

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 12
Thay màn hình Xiaomi Redmi 12

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 11 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi 11 Pro

1.100.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 11 Lite
Thay màn hình Xiaomi Redmi 11 Lite

1.300.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 11
Thay màn hình Xiaomi Redmi 11

950.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Nova 5T
Thay mặt kính Huawei Nova 5T

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Pad 5
Thay mặt kính Xiaomi Pad 5

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12T
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12T

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12R
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12R

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12S
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12S

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 12

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 11E
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 11E

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 11R
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 11R

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 11S
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 11S

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Poco F3
Thay mặt kính Xiaomi Poco F3

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Poco M3
Thay mặt kính Xiaomi Poco M3

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Poco C40
Thay mặt kính Xiaomi Poco C40

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi CC9 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Mi CC9 Pro

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi CC9
Thay mặt kính Xiaomi Mi CC9

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12 Ultra
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12 Ultra

1.800.000 ₫

1.900.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12S
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12S

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12C
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12C

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 12

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 11 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 11 Pro

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 11 Lite
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 11 Lite

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 11
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 11

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme Q2 Pro
Thay màn hình Oppo Realme Q2 Pro

800k(LK)/1100k(CC)/1950k(Xin)

2.100.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme GT Neo 2
Thay màn hình Oppo Realme GT Neo 2

1.650.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme X7 Pro
Thay màn hình Oppo Realme X7 Pro

2.950.000 ₫

3.000.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C25s
Thay màn hình Oppo Realme C25s

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 8T 5G
Thay màn hình Oppo Reno 8T 5G

1.650.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 8 Pro
Thay màn hình Oppo Reno 8 Pro

1.650.000 ₫

1.750.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 8Z
Thay màn hình Oppo Reno 8Z

800k(LK)/1100k(CC)/1950k(Xin)

2.100.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 8
Thay màn hình Oppo Reno 8

2300k(Xin)

2.400.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 7Z
Thay màn hình Oppo Reno 7Z

650k(LK)/1450k(CC)/2350k(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 7 5G
Thay màn hình Oppo Reno 7 5G

650k(LK)/1450k(CC)/2350k(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 6-5G
Thay màn hình Oppo Reno 6-5G

750k(LK)/1100k(CC)/1850(Xịn)

Thay màn hình Oppo Reno 6-4G
Thay màn hình Oppo Reno 6-4G

900k(LK)/2400k(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo A95
Thay màn hình Oppo A95

1300k(LK)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo A94
Thay màn hình Oppo A94

1300k(LK)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo A78
Thay màn hình Oppo A78

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình LG Velvet 5G
Thay màn hình LG Velvet 5G

1.800.000 ₫

2.000.000 ₫

Thay màn hình LG Wing 5G
Thay màn hình LG Wing 5G

2.900.000 ₫

3.000.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme Q2 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme Q2 Pro

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme GT Neo 2
Thay mặt kính Oppo Realme GT Neo 2

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme X7 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme X7 Pro

900.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C25s
Thay mặt kính Oppo Realme C25s

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 8T 5G
Thay mặt kính Oppo Reno 8T 5G

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 8 Pro
Thay mặt kính Oppo Reno 8 Pro

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 8Z
Thay mặt kính Oppo Reno 8Z

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 8
Thay mặt kính Oppo Reno 8

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 7Z
Thay mặt kính Oppo Reno 7Z

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 7 5G
Thay mặt kính Oppo Reno 7 5G

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 6-4G
Thay mặt kính Oppo Reno 6-4G

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A95
Thay mặt kính Oppo A95

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A94
Thay mặt kính Oppo A94

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A78
Thay mặt kính Oppo A78

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo F1 Plus
Thay mặt kính Oppo F1 Plus

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính LG Velvet 5G
Thay mặt kính LG Velvet 5G

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính LG Wing 5G
Thay mặt kính LG Wing 5G

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Note 20 Ultra
Thay mặt kính Galaxy Note 20 Ultra

1.300.000 ₫

1.400.000 ₫

Thay màn hình Nokia C10
Thay màn hình Nokia C10

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Nokia C31
Thay màn hình Nokia C31

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Nokia G11 Plus
Thay màn hình Nokia G11 Plus

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Nokia G21
Thay màn hình Nokia G21

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Nokia G21
Thay mặt kính Nokia G21

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia G11 Plus
Thay mặt kính Nokia G11 Plus

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C31
Thay mặt kính Nokia C31

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C10
Thay mặt kính Nokia C10

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab S3 9.7
Thay màn hình Galaxy Tab S3 9.7

5.000.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab 8.0
Thay màn hình Galaxy Tab 8.0

1.100.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy J7-2017
Thay màn hình Galaxy J7-2017

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Galaxy J6-2018
Thay màn hình Galaxy J6-2018

600k(LK)/1050k(CC)/1300k(Xịn)

1.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A52s
Thay màn hình Galaxy A52s

1150k(CC)/2100k

Thay màn hình Galaxy A22-4G
Thay màn hình Galaxy A22-4G

900k(CC)/1350k(Xịn)

1.400.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A14-5G
Thay màn hình Galaxy A14-5G

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A14-4G
Thay màn hình Galaxy A14-4G

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A04s
Thay màn hình Galaxy A04s

550k(N)/1100k(Xịn)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A04e
Thay màn hình Galaxy A04e

550k(N)/1100k(Xịn)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A04
Thay màn hình Galaxy A04

550k(N)/1100k(Xịn)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A02
Thay màn hình Galaxy A02

550k(LK)/850k(N)/1100k(Xịn)

Thay màn hình Galaxy Z Flip 4
Thay màn hình Galaxy Z Flip 4

4800k(Roi)/6800k(khung)

5.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Z Flip 3
Thay màn hình Galaxy Z Flip 3

4800k(Roi)/6800k(khung)

5.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Z Flip 2
Thay màn hình Galaxy Z Flip 2

4800k(Roi)/6800k(khung)

Thay màn hình Galaxy Z Flip
Thay màn hình Galaxy Z Flip

4800k(Roi)/6800k(khung)

5.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S23 Ultra
Thay màn hình Galaxy S23 Ultra

4.100.000 ₫

4.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S23 Plus
Thay màn hình Galaxy S23 Plus

3.100.000 ₫

3.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S23
Thay màn hình Galaxy S23

3.100.000 ₫

3.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S20 Plus 5G
Thay màn hình Galaxy S20 Plus 5G

2800k(CC)/3800k(Xịn)

Thay màn hình Galaxy S20 5G
Thay màn hình Galaxy S20 5G

2850k(CC)/4500k(xịn)

4.600.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab S 8.4
Thay mặt kính Galaxy Tab S 8.4

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab S3 9.7
Thay mặt kính Galaxy Tab S3 9.7

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab 8.0
Thay mặt kính Galaxy Tab 8.0

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy J7-2017
Thay mặt kính Galaxy J7-2017

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A22-4G
Thay mặt kính Galaxy A22-4G

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A14-5G
Thay mặt kính Galaxy A14-5G

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A14-4G
Thay mặt kính Galaxy A14-4G

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A04s
Thay mặt kính Galaxy A04s

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A04e
Thay mặt kính Galaxy A04e

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A04
Thay mặt kính Galaxy A04

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S20 5G
Thay mặt kính Galaxy S20 5G

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Huawei Nova 5 Pro
Thay màn hình Huawei Nova 5 Pro

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay màn hình Huawei Nova 5i
Thay màn hình Huawei Nova 5i

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi K40
Thay màn hình Xiaomi Redmi K40

2300k(CC)/2950(Xịn)

3.000.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi K30 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi K30 Pro

1.700.000 ₫

1.800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi K30/K30 5G
Thay màn hình Xiaomi Redmi K30/K30 5G

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11 Pro

1100k(CC)/2100k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10S
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10S

900k(CC)/1950k(Xịn)

2.100.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9S
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9S

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 11 Ultra
Thay màn hình Xiaomi Mi 11 Ultra

4.300.000 ₫

4.500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 11 Lite
Thay màn hình Xiaomi Mi 11 Lite

1.150.000 ₫

1.250.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 11T Pro
Thay màn hình Xiaomi Mi 11T Pro

3.250.000 ₫

3.300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 11T
Thay màn hình Xiaomi Mi 11T

950k(LK)/1900k(Xịn)

2.100.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 11
Thay màn hình Xiaomi Mi 11

5.100.000 ₫

5.500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10T
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10T

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10C
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10C

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme X2
Thay màn hình Oppo Realme X2

2.500.000 ₫

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme Narzo 50A
Thay màn hình Oppo Realme Narzo 50A

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme Narzo 30A
Thay màn hình Oppo Realme Narzo 30A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno Z
Thay màn hình Oppo Reno Z

1500(CC)/2300(Xịn)

2.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 7
Thay màn hình Oppo Reno 7

2.600.000 ₫

2.700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 6Z
Thay màn hình Oppo Reno 6Z

1100k(LK)/1600k(Xịn)

1.800.000 ₫

Thay màn hình Oppo A72
Thay màn hình Oppo A72

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo A57-2020
Thay màn hình Oppo A57-2020

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Oppo A55
Thay màn hình Oppo A55

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Nokia 5.4
Thay màn hình Nokia 5.4

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Nokia C30
Thay màn hình Nokia C30

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Nokia C20
Thay màn hình Nokia C20

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Nova 5 Pro
Thay mặt kính Huawei Nova 5 Pro

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Nova 5i
Thay mặt kính Huawei Nova 5i

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi K40
Thay mặt kính Xiaomi Redmi K40

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi K30 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Redmi K30 Pro

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 10S
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 10S

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 11 Ultra
Thay mặt kính Xiaomi Mi 11 Ultra

1.100.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 11 Lite
Thay mặt kính Xiaomi Mi 11 Lite

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 11T Pro
Thay mặt kính Xiaomi Mi 11T Pro

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 11T
Thay mặt kính Xiaomi Mi 11T

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 11
Thay mặt kính Xiaomi Mi 11

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10T
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10T

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10C
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10C

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10A
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 10

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme X2
Thay mặt kính Oppo Realme X2

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 50A
Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 50A

200.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 30A
Thay mặt kính Oppo Realme Narzo 30A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno Z
Thay mặt kính Oppo Reno Z

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 7
Thay mặt kính Oppo Reno 7

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 6Z
Thay mặt kính Oppo Reno 6Z

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A72
Thay mặt kính Oppo A72

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A57-2020
Thay mặt kính Oppo A57-2020

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A55
Thay mặt kính Oppo A55

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 5.4
Thay mặt kính Nokia 5.4

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C30
Thay mặt kính Nokia C30

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C20
Thay mặt kính Nokia C20

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy Tab A
Thay màn hình SamSung Galaxy Tab A

950.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy M32
Thay màn hình SamSung Galaxy M32

850k(CC)/1800k(Xịn)

1.900.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy M22
Thay màn hình SamSung Galaxy M22

850k(CC)/1400k(Xịn)

1.500.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy A13
Thay màn hình SamSung Galaxy A13

600k(N)/1200k(Xịn)

1.300.000 ₫

Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 4
Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 4

2700k(Nhỏ)7500/9800(To)

2900k/9900k

Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 3
Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 3

3000k(Nhỏ)/7500/9800k(To)

3100k/9900k

Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 2
Thay màn hình SamSung Galaxy Z Fold 2

3000k(Nhỏ)/7500/9800(To)

3100k/9900k

Thay màn hình SamSung Galaxy S20 FE
Thay màn hình SamSung Galaxy S20 FE

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab S8 Plus
Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab S8 Plus

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab A
Thay mặt kính SamSung Galaxy Tab A

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy M32
Thay mặt kính SamSung Galaxy M32

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy M22
Thay mặt kính SamSung Galaxy M22

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy A23
Thay mặt kính SamSung Galaxy A23

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy A13
Thay mặt kính SamSung Galaxy A13

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 3
Thay mặt kính SamSung Galaxy Z Fold 3

700k(Nhỏ)/1800k(To)

1.900.000 ₫

Thay mặt kính SamSung Galaxy S20 FE
Thay mặt kính SamSung Galaxy S20 FE

2.200.000 ₫

2.300.000 ₫

Thay màn hình Apple Watch Series 5
Thay màn hình Apple Watch Series 5

2.900(40)/3.300(44)

350.000 ₫

Thay màn hình Apple Watch Series 6
Thay màn hình Apple Watch Series 6

2.800(40)/3.200(44)

3.300.000 ₫

Thay màn hình iPad Pro 11(2021)
Thay màn hình iPad Pro 11(2021)

6.300.000 ₫

6.500.000 ₫

Thay màn hình iPad Pro 11 (2020)
Thay màn hình iPad Pro 11 (2020)

3.700.000 ₫

3.800.000 ₫

Thay màn hình iPad Gen 9/iPad 9
Thay màn hình iPad Gen 9/iPad 9

1700k(LK)/3500k(Xịn)

3.600.000 ₫

Thay màn hình Iphone 14 Pro Max
Thay màn hình Iphone 14 Pro Max

8.500.000 ₫

8.600.000 ₫

Thay màn hình Iphone 14 Plus
Thay màn hình Iphone 14 Plus

6.000.000 ₫

6.200.000 ₫

Thay màn hình Iphone 14 Pro
Thay màn hình Iphone 14 Pro

7.500.000 ₫

7.600.000 ₫

Thay màn hình Iphone 14
Thay màn hình Iphone 14

4.100.000 ₫

4.200.000 ₫

Thay màn hình Iphone 13 Mini
Thay màn hình Iphone 13 Mini

3.300.000 ₫

3.500.000 ₫

Thay màn hình Iphone SE-2020
Thay màn hình Iphone SE-2020

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series SE
Thay mặt kính Apple Watch Series SE

700k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 8
Thay mặt kính Apple Watch Series 8

1.800.000 ₫

1.900.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 7
Thay mặt kính Apple Watch Series 7

950.000 ₫

1.100.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 6
Thay mặt kính Apple Watch Series 6

750k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 5
Thay mặt kính Apple Watch Series 5

750k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 4
Thay mặt kính Apple Watch Series 4

650k(Kính)/850k(CƯ)

950.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 3
Thay mặt kính Apple Watch Series 3

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 2
Thay mặt kính Apple Watch Series 2

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay mặt kính Apple Watch Series 1
Thay mặt kính Apple Watch Series 1

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11(2021)
Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11(2021)

1500k(Kính)/1900k(CƯ)

2.100.000 ₫

Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2020)
Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2020)

1300k(Kính)/1800k(CƯ)

1.900.000 ₫

Thay mặt kính iPad Gen 9/iPad 9
Thay mặt kính iPad Gen 9/iPad 9

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính iPad Mini 6
Thay mặt kính iPad Mini 6

850k(Kính)/1200k(CƯ)

1.300.000 ₫

Thay mặt kính Iphone 14 Pro Max
Thay mặt kính Iphone 14 Pro Max

1.600.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay mặt kính Iphone 14 Plus
Thay mặt kính Iphone 14 Plus

1.400.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay mặt kính Iphone 14 Pro
Thay mặt kính Iphone 14 Pro

1.400.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay mặt kính Iphone 14
Thay mặt kính Iphone 14

1.300.000 ₫

1.400.000 ₫

Thay mặt kính Iphone 13 Mini
Thay mặt kính Iphone 13 Mini

1200k(Kính)/1600k(CƯ)

2.100.000 ₫

Thay mặt kính Iphone SE-2020
Thay mặt kính Iphone SE-2020

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay lưng iphone 13 pro max
Thay lưng iphone 13 pro max

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay lưng iphone 13 pro
Thay lưng iphone 13 pro

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay lưng iphone 13
Thay lưng iphone 13

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay lưng iphone 13 mini
Thay lưng iphone 13 mini

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay lưng iphone 12 pro max
Thay lưng iphone 12 pro max

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay lưng iphone 12 pro
Thay lưng iphone 12 pro

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay lưng iphone 12
Thay lưng iphone 12

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay lưng iphone 12 Mini
Thay lưng iphone 12 Mini

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay lưng iphone SE-2020
Thay lưng iphone SE-2020

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay màn hình Nokia 2
Thay màn hình Nokia 2

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Oppo Find X2 Pro
Thay màn hình Oppo Find X2 Pro

4.100.000 ₫

4.200.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 5-4G
Thay màn hình Oppo Reno 5-4G

750k(LK)/1300(CC)2100k(Xin)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 5-5G
Thay màn hình Oppo Reno 5-5G

750k(LK)/1300(CC)2100k(Xin)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 6
Thay màn hình Oppo Reno 6

1100(LK)/2550(Zin)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 3i
Thay màn hình Oppo Realme 3i

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C22
Thay màn hình Oppo Realme C22

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9A

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9T
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9T

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 6
Thay màn hình Xiaomi Mi 6

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 10 Lite
Thay màn hình Xiaomi Mi 10 Lite

1.450.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10

1200k(CC)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Pro
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Pro

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Lite

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Poco X3
Thay màn hình Xiaomi Poco X3

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Poco X3 Pro
Thay màn hình Xiaomi Poco X3 Pro

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Pro-4G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Pro-4G

850k(LK)/3200k(Xịn)

3.300.000 ₫

Thay màn hình Huawei Mate 30
Thay màn hình Huawei Mate 30

4.100.000 ₫

4.300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 2
Thay mặt kính Nokia 2

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Find X2
Thay mặt kính Oppo Find X2

Call

1.100.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Find X2 Pro
Thay mặt kính Oppo Find X2 Pro

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 5-4G
Thay mặt kính Oppo Reno 5-4G

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 5-5G
Thay mặt kính Oppo Reno 5-5G

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Reno 6
Thay mặt kính Oppo Reno 6

450.000 ₫

550.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 3i
Thay mặt kính Oppo Realme 3i

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C22
Thay mặt kính Oppo Realme C22

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9A
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9A

200.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9T
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9T

200.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 10
Thay mặt kính Xiaomi Mi 10

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 10 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Mi 10 Pro

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Pro

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Lite

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Poco X3
Thay mặt kính Xiaomi Poco X3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Poco X3 Pro
Thay mặt kính Xiaomi Poco X3 Pro

250.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Mate 30
Thay mặt kính Huawei Mate 30

1.250.000 ₫

1.350.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S21
Thay màn hình Galaxy S21

3.800.000 ₫

3.900.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S21 Plus
Thay màn hình Galaxy S21 Plus

2300k(CC)/3100k(Xịn)

3.300.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S21 Ultra
Thay màn hình Galaxy S21 Ultra

4500k(R)/4950k(Khung)

5.000.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S22
Thay màn hình Galaxy S22

3.800.000 ₫

3.900.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S22 Plus
Thay màn hình Galaxy S22 Plus

3.200.000 ₫

3.300.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S22 Ultra
Thay màn hình Galaxy S22 Ultra

2950k(CC)/4100k(Xịn)

4.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy C9
Thay màn hình Galaxy C9

1200k(CC)/1900k(Xịn)

Thay màn hình Galaxy A03
Thay màn hình Galaxy A03

550k(N)/1100k(Xịn)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A03S
Thay màn hình Galaxy A03S

550k(N)/1100k(Xịn)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A22-5G
Thay màn hình Galaxy A22-5G

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A41
Thay màn hình Galaxy A41

1.800.000 ₫

11.900.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A73-5G
Thay màn hình Galaxy A73-5G

950k(LK)/1900(Xịn)

2.000.000 ₫

Thay màn hình Galaxy M62
Thay màn hình Galaxy M62

1450(CC)/2100k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A7 Lite
Thay màn hình Galaxy Tab A7 Lite

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A7-2020
Thay màn hình Galaxy Tab A7-2020

1.600.000 ₫

1.800.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab S6 Lite
Thay màn hình Galaxy Tab S6 Lite

1.400.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S21
Thay mặt kính Galaxy S21

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S21 Plus
Thay mặt kính Galaxy S21 Plus

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S21 Ultra
Thay mặt kính Galaxy S21 Ultra

1.100.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S21 FE-5G
Thay mặt kính Galaxy S21 FE-5G

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S22
Thay mặt kính Galaxy S22

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S22 Plus
Thay mặt kính Galaxy S22 Plus

1.200.000 ₫

1.300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S22 Ultra
Thay mặt kính Galaxy S22 Ultra

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A03
Thay mặt kính Galaxy A03

200.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A03S
Thay mặt kính Galaxy A03S

200.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A22-5G
Thay mặt kính Galaxy A22-5G

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A41
Thay mặt kính Galaxy A41

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A53-5G
Thay mặt kính Galaxy A53-5G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A73-5G
Thay mặt kính Galaxy A73-5G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M62
Thay mặt kính Galaxy M62

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A7 Lite
Thay mặt kính Galaxy Tab A7 Lite

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A7-2020
Thay mặt kính Galaxy Tab A7-2020

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab S6 Lite
Thay mặt kính Galaxy Tab S6 Lite

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab S8 5G
Thay mặt kính Galaxy Tab S8 5G

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay pin Iphone 13 Pro Max
Thay pin Iphone 13 Pro Max

850.000 ₫

950.000 ₫

Thay pin Iphone 13 Pro
Thay pin Iphone 13 Pro

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay pin Iphone 13
Thay pin Iphone 13

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay pin Iphone 12 Pro Max
Thay pin Iphone 12 Pro Max

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin Iphone 12 Pro
Thay pin Iphone 12 Pro

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin Iphone 12
Thay pin Iphone 12

500.000 ₫

550.000 ₫

Thay pin Iphone 12 Mini
Thay pin Iphone 12 Mini

450.000 ₫

550.000 ₫

Thay màn hình iphone 13 Pro max
Thay màn hình iphone 13 Pro max

7.200.000 ₫

7.500.000 ₫

Thay màn hình iphone 13 pro
Thay màn hình iphone 13 pro

6.300.000 ₫

6.500.000 ₫

Thay màn hình iphone 13
Thay màn hình iphone 13

4.300.000 ₫

4.500.000 ₫

Thay mặt kính iphone 13 Pro max
Thay mặt kính iphone 13 Pro max

1.800.000 ₫

1.900.000 ₫

Thay mặt kính iphone 13 pro
Thay mặt kính iphone 13 pro

1300k(Kính)/1800k(CƯ)

1.900.000 ₫

Thay mặt kính iphone 13
Thay mặt kính iphone 13

1100k(KÍnh)/1600k(CƯ)

1.700.000 ₫

Thay màn hình Huawei P9 Lite
Thay màn hình Huawei P9 Lite

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Huawei P9 Plus
Thay màn hình Huawei P9 Plus

1.050.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay màn hình Huawei P9
Thay màn hình Huawei P9

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Huawei Honor 10 Lite
Thay màn hình Huawei Honor 10 Lite

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Lite
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Lite

1.100.000 ₫

1.200.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-4G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-4G

900k(CC)/1950k(Xịn)

2.100.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-5G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10-5G

900.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4G
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4G

500.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2 Pro

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2

950.000 ₫

1.000.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Mi 3
Thay màn hình Xiaomi Mi 3

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4 Prime
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4 Prime

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4A

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X
Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 3S
Thay màn hình Xiaomi Redmi 3S

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi S2
Thay màn hình Xiaomi Redmi S2

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C21
Thay màn hình Oppo Realme C21

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme C20
Thay màn hình Oppo Realme C20

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 8 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 8 Pro

900k(LK)/2500k(Xịn)

1.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 8
Thay màn hình Oppo Realme 8

900k(LK)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 7 Pro
Thay màn hình Oppo Realme 7 Pro

1250k(CC)/2500(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 7
Thay màn hình Oppo Realme 7

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 6
Thay màn hình Oppo Realme 6

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 5i
Thay màn hình Oppo Realme 5i

650.000 ₫

7.500.000 ₫

Thay màn hình Oppo A74-4G
Thay màn hình Oppo A74-4G

1100k(CC)/1900k(Xịn)

2.100.000 ₫

Thay màn hình Oppo A54
Thay màn hình Oppo A54

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A(2016)
Thay màn hình Galaxy Tab A(2016)

950.000 ₫

1.100.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Tab A 10.1
Thay màn hình Galaxy Tab A 10.1

1.350.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy M51
Thay màn hình Galaxy M51

600k(LK)/1100k(CC)/1900k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy M31
Thay màn hình Galaxy M31

600k(LK)/750k(CC)/1550k(Xịn)

1.600.000 ₫

Thay màn hình Galaxy M11
Thay màn hình Galaxy M11

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A90-5G
Thay màn hình Galaxy A90-5G

1600k(CC)/2850(Xịn)

2.950.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A72
Thay màn hình Galaxy A72

1200k(CC)/2100k(Xịn)

2.200.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A52
Thay màn hình Galaxy A52

1110k(CC)/1950k(Xịn)

2.100.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A42
Thay màn hình Galaxy A42

1.650.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A32-5G
Thay màn hình Galaxy A32-5G

850k(N)/1400k(Xịn)

1.500.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A32-4G
Thay màn hình Galaxy A32-4G

950k(CC)/1650k(Xịn)

1.850.000 ₫

Thay màn hình Galaxy A12
Thay màn hình Galaxy A12

550k(N)/1200k(Xịn)

1300k

Thay màn hình Galaxy A02s
Thay màn hình Galaxy A02s

550k(N)/1100k(Xịn)

120.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra 5G
Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra 5G

4800k(Roi)/5600k(khung)

5.700.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra
Thay màn hình Galaxy Note 20 Ultra

4800k(R)/5600k(Khung)

5.700.000 ₫

Thay màn hình Galaxy Note 20
Thay màn hình Galaxy Note 20

3.800.000 ₫

3.900.000 ₫

Thay màn hình Galaxy S10-5G
Thay màn hình Galaxy S10-5G

3.950.000 ₫

4.200.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P9 Lite
Thay mặt kính Huawei P9 Lite

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P9 Plus
Thay mặt kính Huawei P9 Plus

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Huawei P9
Thay mặt kính Huawei P9

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Huawei Honor 10 Lite
Thay mặt kính Huawei Honor 10 Lite

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4G
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4G

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi Mix 2
Thay mặt kính Xiaomi Mi Mix 2

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 6
Thay mặt kính Xiaomi Mi 6

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Mi 3
Thay mặt kính Xiaomi Mi 3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 9

200.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4 Prime
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4 Prime

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4A
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4A

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3X
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3X

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3S
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3S

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Xiaomi Redmi S2
Thay mặt kính Xiaomi Redmi S2

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C21
Thay mặt kính Oppo Realme C21

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme C20
Thay mặt kính Oppo Realme C20

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 8 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 8 Pro

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 8
Thay mặt kính Oppo Realme 8

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 7 Pro
Thay mặt kính Oppo Realme 7 Pro

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 7
Thay mặt kính Oppo Realme 7

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 6
Thay mặt kính Oppo Realme 6

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Oppo Realme 5i
Thay mặt kính Oppo Realme 5i

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A74-4G
Thay mặt kính Oppo A74-4G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Oppo A54
Thay mặt kính Oppo A54

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.5
Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.5

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A(2016)
Thay mặt kính Galaxy Tab A(2016)

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.1
Thay mặt kính Galaxy Tab A 10.1

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M51
Thay mặt kính Galaxy M51

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M31
Thay mặt kính Galaxy M31

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy M11
Thay mặt kính Galaxy M11

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A90-5G
Thay mặt kính Galaxy A90-5G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A72
Thay mặt kính Galaxy A72

600.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A52
Thay mặt kính Galaxy A52

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A42
Thay mặt kính Galaxy A42

400.000 ₫

450.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A32-5G
Thay mặt kính Galaxy A32-5G

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A32-4G
Thay mặt kính Galaxy A32-4G

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A12
Thay mặt kính Galaxy A12

200.000 ₫

250.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy A02S
Thay mặt kính Galaxy A02S

200.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Note 20 Ultra 5G
Thay mặt kính Galaxy Note 20 Ultra 5G

1.300.000 ₫

1.400.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy Note 20
Thay mặt kính Galaxy Note 20

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính Galaxy S10-5G
Thay mặt kính Galaxy S10-5G

850.000 ₫

950.000 ₫

Thay pin iPad Pro 12.9(2016)
Thay pin iPad Pro 12.9(2016)

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay pin iPad Pro 11 (2018)
Thay pin iPad Pro 11 (2018)

1.300.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay pin iPad Pro 10.5
Thay pin iPad Pro 10.5

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay pin iPad Pro 9.7
Thay pin iPad Pro 9.7

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin iPad Gen 8/iPad 8
Thay pin iPad Gen 8/iPad 8

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay pin iPad Gen 7/Ipad 7
Thay pin iPad Gen 7/Ipad 7

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay pin iPad Gen 6/iPad 6
Thay pin iPad Gen 6/iPad 6

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Gen 5/iPad 5
Thay pin iPad Gen 5/iPad 5

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Air 4
Thay pin iPad Air 4

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay pin iPad Air 3
Thay pin iPad Air 3

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay pin iPad Air 2
Thay pin iPad Air 2

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay pin iPad Air 1
Thay pin iPad Air 1

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 5
Thay pin iPad Mini 5

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 4
Thay pin iPad Mini 4

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 3
Thay pin iPad Mini 3

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iPad Mini 2
Thay pin iPad Mini 2

350.000 ₫

450.000 ₫

Thay pin iPad Mini 1
Thay pin iPad Mini 1

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 4
Thay pin iPad 4

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 3
Thay pin iPad 3

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 2
Thay pin iPad 2

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay pin iPad 1
Thay pin iPad 1

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay màn hình iPad Air 4
Thay màn hình iPad Air 4

2500k(LK)/3200k(Zin)

3.300.000 ₫

Thay mặt kính/kính cảm ứng iPad Air 4
Thay mặt kính/kính cảm ứng iPad Air 4

900k/(Kính)1200k(CƯ)

1.300.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max M2
Thay màn hình Zenfone Max M2

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max Pro M2
Thay màn hình Zenfone Max Pro M2

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max Plus M1
Thay màn hình Zenfone Max Plus M1

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Zenfone Max Pro M1
Thay màn hình Zenfone Max Pro M1

800.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình Zenfone 4 Max
Thay màn hình Zenfone 4 Max

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình LG V50
Thay màn hình LG V50

1.700.000 ₫

1.800.000 ₫

Thay màn hình LG V30
Thay màn hình LG V30

2.100.000 ₫

2.200.000 ₫

Thay màn hình LG V10 Dual
Thay màn hình LG V10 Dual

1.600.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình LG V10
Thay màn hình LG V10

1.600.000 ₫

1.700.000 ₫

Thay màn hình LG G8X
Thay màn hình LG G8X

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình LG G8
Thay màn hình LG G8

250.000 ₫

2.600.000 ₫

Thay màn hình LG G7
Thay màn hình LG G7

1.350.000 ₫

1.500.000 ₫

Thay màn hình LG G5
Thay màn hình LG G5

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình LG E975
Thay màn hình LG E975

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G Pro Lite
Thay màn hình LG Optimus G Pro Lite

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G Pro
Thay màn hình LG Optimus G Pro

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G
Thay màn hình LG Optimus G

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G4c
Thay màn hình LG Optimus G4c

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình LG Optimus G4
Thay màn hình LG Optimus G4

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình LG Google Nexus 5
Thay màn hình LG Google Nexus 5

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình LG Google Nexus 4
Thay màn hình LG Google Nexus 4

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Nokia 7.2
Thay màn hình Nokia 7.2

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Nokia 7.1 Plus
Thay màn hình Nokia 7.1 Plus

750.000 ₫

8.000.000 ₫

Thay màn hình Nokia 8.1 Plus
Thay màn hình Nokia 8.1 Plus

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Nokia 5.3
Thay màn hình Nokia 5.3

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Nokia 2.3
Thay màn hình Nokia 2.3

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Nokia 2.2
Thay màn hình Nokia 2.2

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Nokia 2.1
Thay màn hình Nokia 2.1

600.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình HTC 10 Evo
Thay màn hình HTC 10 Evo

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình HTC One M10
Thay màn hình HTC One M10

850.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình HTC One M9S
Thay màn hình HTC One M9S

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One M9
Thay màn hình HTC One M9

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One A10
Thay màn hình HTC One A10

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One E9 Dual
Thay màn hình HTC One E9 Dual

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC One E8
Thay màn hình HTC One E8

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình HTC Butterfly X920d
Thay màn hình HTC Butterfly X920d

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình HTC One Max
Thay màn hình HTC One Max

750.000 ₫

850.000 ₫

Thay màn hình iPad Pro 12.9(2016)
Thay màn hình iPad Pro 12.9(2016)

4.250.000 ₫

4.500.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max Pro M2
Thay mặt kính Zenfone Max Pro M2

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max M2
Thay mặt kính Zenfone Max M2

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max Plus M1
Thay mặt kính Zenfone Max Plus M1

300.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Zenfone Max Pro M1
Thay mặt kính Zenfone Max Pro M1

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính  Zenfone 4 Max
Thay mặt kính Zenfone 4 Max

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính LG Q8
Thay mặt kính LG Q8

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay mặt kính LG Stylus 3
Thay mặt kính LG Stylus 3

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính LG V50
Thay mặt kính LG V50

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính LG V30
Thay mặt kính LG V30

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay mặt kính LG V10 Dual
Thay mặt kính LG V10 Dual

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính LG V10
Thay mặt kính LG V10

450.000 ₫

500.000 ₫

Thay mặt kính LG G8X
Thay mặt kính LG G8X

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính LG G8
Thay mặt kính LG G8

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay mặt kính LG G7
Thay mặt kính LG G7

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay mặt kính LG G5
Thay mặt kính LG G5

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính LG E975
Thay mặt kính LG E975

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G Pro Lite
Thay mặt kính LG Optimus G Pro Lite

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G Pro
Thay mặt kính LG Optimus G Pro

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G
Thay mặt kính LG Optimus G

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G4c
Thay mặt kính LG Optimus G4c

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Optimus G4
Thay mặt kính LG Optimus G4

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính LG Google Nexus 5
Thay mặt kính LG Google Nexus 5

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính LG Google Nexus 4
Thay mặt kính LG Google Nexus 4

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính LG X Cam
Thay mặt kính LG X Cam

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 7.2
Thay mặt kính Nokia 7.2

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 7.1 Plus
Thay mặt kính Nokia 7.1 Plus

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 8.1 Plus
Thay mặt kính Nokia 8.1 Plus

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 5.3
Thay mặt kính Nokia 5.3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 2.3
Thay mặt kính Nokia 2.3

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 2.2
Thay mặt kính Nokia 2.2

2.500.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia 2.1
Thay mặt kính Nokia 2.1

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính Nokia C2
Thay mặt kính Nokia C2

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC 10 Evo
Thay mặt kính HTC 10 Evo

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính HTC One M10
Thay mặt kính HTC One M10

350.000 ₫

400.000 ₫

Thay mặt kính HTC One M9S
Thay mặt kính HTC One M9S

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One M9
Thay mặt kính HTC One M9

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One A10
Thay mặt kính HTC One A10

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One E9 Dual
Thay mặt kính HTC One E9 Dual

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC One E8
Thay mặt kính HTC One E8

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính HTC Butterfly X920d
Thay mặt kính HTC Butterfly X920d

250.000 ₫

300.000 ₫

Thay mặt kính HTC One Max
Thay mặt kính HTC One Max

300.000 ₫

350.000 ₫

Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2018)
Thay mặt kính/Kính cảm ứng iPad Pro 11 (2018)

1300k(Kính)/1800(CƯ)

2.200.000 ₫

Thay măt kính/kính cảm ứng iPad Mini 5
Thay măt kính/kính cảm ứng iPad Mini 5

650k(Kính)/750k(CƯ)

800.000 ₫

Thay măt kính Iphone 12 Pro Max
Thay măt kính Iphone 12 Pro Max

850k(CC)/1500k(Xịn)

1.600.000 ₫

Thay măt kính Iphone 12 Pro
Thay măt kính Iphone 12 Pro

750k(Kính)/1300k(CƯ)

1400k

Thay măt kính Iphone 12
Thay măt kính Iphone 12

750k(Kính)/1300k(CƯ)

1400k

Thay măt kính Iphone 12 Mini
Thay măt kính Iphone 12 Mini

650k(Kính)/1100k(CƯ)

1200k

Thay pin iphone Xs
Thay pin iphone Xs

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay pin iphone Xr
Thay pin iphone Xr

400.000 ₫

500.000 ₫

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12 Pro
Thay màn hình Iphone 12 Pro

2.900.000 ₫

3.100.000 ₫

Thay màn hình Oppo A5s
Thay màn hình Oppo A5s

500.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Oppo F1s
Thay màn hình Oppo F1s

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo A3s
Thay màn hình Oppo A3s

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12 Pro Max
Thay màn hình Iphone 12 Pro Max

4.800.000 ₫

5.100.000 ₫

Thay màn hình Redmi 4A
Thay màn hình Redmi 4A

600.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình iPad Mini 5
Thay màn hình iPad Mini 5

1650k(LK)/2650k(Zin)

2.800.000 ₫

Thay màn hình iPad Pro 11 (2018)
Thay màn hình iPad Pro 11 (2018)

3.700.000 ₫

3.800.000 ₫

Thay màn hình iPad Gen 8/iPad 8
Thay màn hình iPad Gen 8/iPad 8

1700k(LK)3500(Xịn)

3.900.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12
Thay màn hình Iphone 12

2.900.000 ₫

3.100.000 ₫

Thay màn hình Iphone 12 Mini
Thay màn hình Iphone 12 Mini

2.600.000 ₫

2.700.000 ₫

Thay màn hình Oppo R15 Pro
Thay màn hình Oppo R15 Pro

1.500.000 ₫

1.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo F1 Plus
Thay màn hình Oppo F1 Plus

600k(CC)/850k(Zin)

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo A11
Thay màn hình Oppo A11

500(CC)/700k(Xịn)

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo Realme 5
Thay màn hình Oppo Realme 5

650.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Oppo R15
Thay màn hình Oppo R15

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 2
Thay màn hình Oppo Reno 2

950(LK)/1950k(Xịn)

1.200.000 ₫

Thay màn hình Oppo A15
Thay màn hình Oppo A15

500.000 ₫

60.000 ₫

Thay màn hình Oppo Neo 9S/A39
Thay màn hình Oppo Neo 9S/A39

550.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo A3
Thay màn hình Oppo A3

700.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo F7 Youth
Thay màn hình Oppo F7 Youth

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo R11
Thay màn hình Oppo R11

650k(LK)/1250k(Xịn)

1.300.000 ₫

Thay màn hình Oppo F5 Youth
Thay màn hình Oppo F5 Youth

550.000 ₫

650.000 ₫

Thay màn hình Oppo A92
Thay màn hình Oppo A92

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo A12
Thay màn hình Oppo A12

500.000 ₫

600.000 ₫

Thay màn hình Oppo R9
Thay màn hình Oppo R9

800.000 ₫

900.000 ₫

Thay màn hình Oppo F3
Thay màn hình Oppo F3

750.000 ₫

800.000 ₫

Thay màn hình Oppo F7 Pro
Thay màn hình Oppo F7 Pro

650.000 ₫

700.000 ₫

Thay màn hình Oppo F9 Pro
Thay màn hình Oppo F9 Pro

700.000 ₫

750.000 ₫

Thay màn hình Oppo Reno 2F
Thay màn hình Oppo Reno 2F

650k(LK)/1350k(CC)/2500k(Xịn)

2.600.000 ₫

Thay màn hình Oppo A52
Thay màn hình Oppo A52

600.000 ₫

700.000 ₫